Opět snižování počtů???

Nebylo toho v obraně již dost?
Považujeme za nezbytné, touto formou seznámit členskou základnu, popř. ostatní zaměstnance s tím, že Ministerstvo financí ČR vyslalo v minulých dnech signál, že připravuje snižování míst ve státní správě a to až o 10 %. Tento záměr, byl vyhlášen bez sdělení o podrobnějších představách. Připravované opatření odůvodňuje MF ČR úsporou finančních prostředků, v souvislosti s předpokládaným zpomalením ekonomického růstu. Touto problematikou se 11.února 2019, mimo jiné, zabývala i Rada předsedů ... vice informací ZDE.

Tags: