Sekce


Ustavení 4 odvětvových, profesních a zájmových sekcí:

- skladových útvarů

- správy nemovitého majetku

- vojenských hasičů

- mládeže

Poslední změna: 16/6/2009